Vergi planlaması

Vergi planlaması

Vergi ve sigorta konularında ve kapsamlı vergi planlaması ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Vergi yükünü hafifletmek için vergi stratejisi oluşturarak iş ve kamu yönetimi arasındaki bağlantı olabiliriz.

Uzmanlığımız var ve aşağıdakilerle ilgili örnek çalışmalar için size yardımcı olacak:

KDV Kanunu ve Uygulaması (KDV Kanunu) – Ulusal Gelir İdaresinde KDV’ye kayıt / kayıt silme, beyannameler, Satın Alma ve Satış Kayıtlarının hazırlanması ve sunulması;

Kurumlar vergisi Vergi Kanunu, buna dahil … Kar Vergisi, Alternatif Vergiler / Taşıt Giderleri, Temsilci ve Sosyal Giderler, vb. Vergiler / Kar payı / temettü, tasfiye payı, faiz, vb.

Gerçek kişilerin Gelir vergisi hakkında Kanun – İş ve diğer gelirler üzerindeki geçici verginin tespiti ve beyanı. Yurt dışı yerleşiklerden kaynaklanan vergi miktarının belirlenmesi. Patent vergisinin miktarının belirlenmesi;

Yerel Vergiler ve Ücretler Kanunun – Alınan Gayrimenkul Beyannamelerinin düzenlenmesi ve sunulması, Vergi İadesi Beyannameleri, Veraset Vergisi İadeleri, Elde Edilmiş Taşınır Malların beyannameleri;