Özel finans yönetimi

Özel finans yönetimi

Özel müşterilerimizin iş ilişkilerine özen göstererek gerekli güvenlik ve güvenilirliği sağlıyoruz.

Uzmanlığımız var ve aşağıda sayılanlar hakkında güvenilir hizmetler sunuyoruz:

Gerçek kişilerin Gelir vergisi hakkında Kanun – İş ve diğer gelirler üzerindeki geçici verginin tespiti ve beyanı. Yurt dışı yerleşiklerden kaynaklanan vergi miktarının belirlenmesi. Patent vergisinin miktarının belirlenmesi;

Yerel Vergiler ve Ücretler Kanunun – Alınan Gayrimenkul Beyannamelerinin düzenlenmesi ve sunulması, Vergi İadesi Beyannameleri, Veraset Vergisi İadeleri, Elde Edilmiş Taşınır Malların beyannameleri;