İş Değerlendirmeleri

İş Değerlendirmeleri

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, işletmelerin yükümlülükleri ve varlıklarının değerlendirilmesi:

makine ve ekipman;

taşınmazlar;

fikri mülkiyet;

finansal tablolar, alacaklar ve borçlar.

tüm işletmelerin değerlendirmeleri;

finansal kuruluşların değerlendirmeleri – bankalar, sigorta, emeklilik sigorta şirketleri ve diğer tüm kurumsal yatırımcılar

finansal borçların ve varlıkların değerlemesi;

İş Kanunu’nun İş Kanunu ve UMS 19 kapsamındaki yükümlülüklerinin aktüeryal olarak değerlendirilmesi.