Hukuk hizmetleri

Hukuk hizmetleri

Müşterilerimize hem abonelik bazında hem de belirli yasal davalarda nitelikli hukuki hizmetler sunuyoruz.

Tam kapsamlı hukuki hizmetler  için müşterilerimiz aşağıda sayılanlara güvenebilirler:

ticari, vergi, iş ve idare hukuku danışmanlığı;

bu tür sözleşmelerle ilgili her türlü sözleşme veya görüşün hazırlanması;

Ticari, vergi, iş ve idari konularda hukuki ve hakem heyetlerinden önce temsil;

ticaret müzakerelerinde ve anlaşmazlıklarda katılım ve temsil;

İş uyuşmazlıklarının çözümü için danışmanlık ve temsil;

şirketlerin tescili, devralınması, birleşmesi, birleşmesi, bölünmesi ve bölünmesi;

borçlulardan alacakların tahsilatında yardım;

alacaklı koruma ve iflas konularında danışmanlık;

Gayrimenkul haklarının ve diğer varlıkların satın alınması veya satılmasıyla ilgili danışmanlık;