Bağımsız mali denetim

Bağımsız mali denetim

Tüm denetim prosedürlerini, muhasebe düzenlemelerinin ve uluslararası denetim standartlarının zorunlu gerekliliklerine uygun olarak yürütmek;

İşletmenin finansal ve finansal durumu hakkında bağımsız denetim görüşü, yıllık mali tabloların hazırlanmasının güvenilirliği ve doğruluğu;

Avrupa Hibe Projelerinin maliyetinin yasal denetimine ilişkin olarak nitelikli denetim görüşünün ifade edilmesi.

Denetim hizmetleri Elena Takoryan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 0753 No ile kayıtlı denetçi tarafından yürütülmektedir.