Управление на частни финанси

Управление на частни финанси

Ние се грижим за бизнес делата на нашите частни клиенти, осигурявайки им неободимата сигурност и надеждност.

Имаме експертиза и осигуряваме надеждни услуги относно:

Закон за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – Определяне и деклариране на авансов данък от трудови и други доходи. Определяне размера на дължими данъци от чуждестранни лица. Определяне размера на патентен данък;

Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) – изготвяне и подаване на Декларации за придобито недвижимо имущество, Декларации за данък дарение, Декларации за данък наследство, Декларации за придобито движимо имущество;