Корпоративно банково консултиране

Корпоративно банково консултиране

Предвид експертният опит на партньорите в банковото дело в последните петнадесет години, можем да предложим отлична експертиза, познаване на банковото и небанковото финансиране, както и структуриране на сделки и предварителен анализ на риска.

С нашата експертна помощ ще осигурим точното оборотно или инвестиционно кредитиране, ще договорим лихвен процент, отговарящ на финансовото ви състояние и ще успеем да постигнем набелязаните от вашият бизнес финансови цели.

Имайки достъп до пазара на кредитни продукти в България, ние успяваме да консултираме нашите клиенти за актуалните лихвени нива. Предлагаме експертиза и в реструктурирането на кредити и в управление на активи, но се стараем никога да не стигаме до там.

Ние сме вашият сигурен партньор, познавайки бизнеса преди финансова криза от 2008 г. и след него.