Услуги

Предлагани услуги

Независим финансов одит

Провеждане на всички одитни процедури, при спазване задължителните изисквания на счетоводните нормативни актове и …

подробно
Счетоводни услуги

Ние предлагаме квалифицирани счетоводни услуги на фирми от региона и страната. Грижим се за вашата финансова сигурност, предлагаме широк набор от услуги …

подробно
Данъчно планиране

Ние предлагаме консултантски услуги свързани с решаването на данъчни и осигурителни въпроси, както и с цялостно данъчно планиран. Ние можем да бъдем …

подробно
Управление на персонала и обработване на работните заплати

Стремейки се да предложим на нашите клиенти най-добро обслужване в областта на човешките …

подробно

Корпоративно банково консултиране

Предвид експертният опит на партньорите в банковото дело в последните петнадесет години, можем да предложим отлична експертиза …

подробно
Управление на частни финанси

Ние се грижим за бизнес делата на нашите частни клиенти, осигурявайки им неободимата сигурност и надеждност. Имаме експертиза …

подробно
Бизнес оценки

Оценки на пасиви и активи на предприятия, в това число на: машини и съоръжения; недвижими имоти; интелектуална собственост; финансови разчети, вземания и …

подробно
Правни услуги

Ние осигуряваме квалифицирани правни услуги на нашите клиенти, както на абонаментен принцип, така и по конкретни правни казуси. С цел пълно правно покритие …

подробно

%

Доволни клиенти

%

Завършени проекти

%

Връщащи се клиенти